thẻ mới

  1. Thiên Bình

    Mẫu thẻ BHYT mới áp dụng từ ngày 1/4/2021

    Ngày 3/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) để sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước, có hiệu lực từ ngày 1/4/2021. Mặt trước mẫu thẻ BHYT mới So với mẫu thẻ BHYT hiện hành, mẫu thẻ BHYT mới có nhiều điểm khác biệt mang lại nhiều tiện ích cho người tham...
Top