cởi trói

  1. Hong Nhung

    Xe buýt: Cần cởi trói "tư duy bao cấp"

    Nếu chỉ tập trung vào việc “chăm bẵm” hàng ngàn tỷ đồng ngân sách mỗi năm cho trợ giá xe buýt, câu chuyện này sẽ không bao giờ là đủ. Xe buýt không trợ giá, làm thay đổi cách nhìn về xe buýt Thông tin báo chí ghi nhận, mỗi năm TP.HCM đang chi trên 1.000 tỷ đồng cho hoạt động trợ giá xe buýt...
Top