xuất khẩu

  1. Hong Nhung

    Cao Sao Vàng ở Việt Naⅿ giá 15k, qua Nhật Bản - Hàn Quốc thành đồ quý 1,5 triệu

    Từng gây chú ý trên Amazon, Ebay... được quảng cáo như phim Hollywood tại Nga, Cao Sao Vàng tiếp tục gây bất ngờ khi xuất hiện tại thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản. Những hộp Cao Sao Vàng vốn đã quen thuộc với người dân Việt Nam. Trong những năm thập niên 70 - 90 của thế kỷ trước, Cao Sao Vàng trở...
Top