xe gắn máy dưới 50cc

  1. Hong Nhung

    Điều khiển xe gắn máy dưới 50cc và xe máy điện cần phải có bằng lái

    Theo Quyết định 2060/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược quốc gia nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 yêu cầu cơ quan chức năng đào tạo, bổ sung loại giấy phép lái xe A0 cho người điều khiển xe máy có dung tích xy...
Top