vệ sinh

  1. Hong Nhung

    Hơn 30 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh

    Toàn quốc còn hơn 30 triệu người dân nông thôn chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh, còn 16 triệu người dân nông thôn đang sử dụng nhà tiêu không hợp vệ sinh... Đó là thông tin từ Thứ trưởng Trần Thanh Nam. Người dân một số xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang làm sạch nước để sinh hoạt hàng ngày...
Top