ubnd bình chánh

  1. Tài công

    TPHCM: Vì sao phải kiên quyết cưỡng chế Gia Trang Resort trong khi có sai sót?!

    Gia Trang Resort - Tràm Chim là một trong những địa danh du lịch, hoạt động kinh doanh dã được xác lập trong nhiều năm, trong quá trình hình thành và hoạt động có thể nói Gia Trang đã đảm bảo những yếu tố liên quan để tạo nên một quần thể có ích cho khu vực cũng như xã hội. Vậy vì sao phải kiên...
Top