trốn thuế

  1. Thiên Bình

    Mở đại lý du lịch "ảo" ở nước ngoài để né thuế?

    Một kẽ hở trong hoạt động kinh doanh du lịch có thể thúc đẩy các đại lý trong nước chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh ra nước ngoài để trốn thuế. Sự bất bình đẳng về thuế đối với doanh nghiệp trong nước và đại lý du lịch trực tuyến (Online Travel Agent - OTA) nước ngoài được chính các doanh...
Top