tiền

  1. Hong Nhung

    Bạn thân nhà người ta: Cô gái chuyển 30 triệu kèm lời nhắn "Cứ tiêu thoải mái đi"

    Bạn thân là cái đứa suốt ngày dìm hàng bạn, bắt nạt bạn, nhưng nó cũng là người đứng ra bảo vệ bạn và luôn yêu thương bạn thật nhiều. Có một đứa bạn thân là điều may mắn mà ai ai cũng phải trân trọng. Mặc dù có không ít lúc, nó đáng ghét đến độ bạn chỉ muốn "cạch mặt" nó luôn thì sau tất cả...
Top