tiên tri

  1. Hong Nhung

    Cậu bé tiên tri Ấn Độ, truyền nhân của Vanga và những dự đoán rùng mình

    Cậu bé tiên tri người Ấn Độ, truyền nhân của tiên tri nổi tiếng thế giới Papa Vanga đã có những dự đoán rùng mình về nhân loại vào ngày 20/12 sắp tới. Abhigya Anand sinh năm 2006 tại Ấn Độ, cậu đã hoàn thành văn bằng tốt nghiệp sau đại học về Vi sinh vật Ayurveda (PGDAM) và cũng là người trẻ...
Top