thiều bảo trang

  1. Thiên Bình

    Thiều Bảo Trang muốn thử sức làm rapper

    Chán Ballad, Thiều Bảo Trang táo bạo chuyển hướng sang nhạc Rap. 2020 với sự thống trị của văn hóa Rap trên mọi mặt trận, từ khung giờ vàng truyền hình đến Top Trending YouTube đã chứng kiến sự lên ngôi của nhiều sản phẩm âm nhạc liên quan đến Rap. Không đứng ngoài dòng chảy thị trường, Thiều...
Top