thẻ phóng viên

  1. Hong Nhung

    Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lào "làm rơi" thẻ phóng viên

    Vừa qua, Báo pháp luật Việt Nam liên tục nhận được phản ánh từ bạn đọc liên quan đến việc một số doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng sản làm ảnh hưởng đến môi trường và giao thông trên địa bàn xã Đại Lào. Trong quá trình xác minh thông tin phản ánh trên, phóng viên Báo pháp luật Việt Nam...
Top