thất cử

  1. Hong Nhung

    Trump nói gì khi thất cử Tổng thống Mỹ?

    Xuất hiện tại thành phố Valdosta (bang Georgia) khi vận động cho các thành viên Đảng Cộng hòa trong cuộc đua nước rút vào Thượng viện Mỹ, ngày 5-12 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu về "những người vui sướng nhất trên thế giới ngay lúc này". "Những người vui nhất trên thế giới ngay lúc...
Top