tài năng

  1. Hong Nhung

    Viện ISAI chính thức ra mắt: Sân chơi mới cho doanh nghiệp

    Với mong muốn xây dựng một đơn vị nghiên cứu, phản biện về các đề tài phát triển khoa học công nghệ trong quản trị, điều hành của doanh nghiệp, Viện Chiến lượcvà Đổi Mới Sáng Tạo (viết tắt ISAI) sẽ chính thức được ra mắt trong 3 ngày tới. Nhằm thực hiện việc tư vấn những cách thức phát triển...
Top