sở gtvt đồng nai

  1. Tài công

    Đồng Nai: Liệu có hay không sự “ưu ái” của cơ quan chức năng dành cho Trung tâm đào tạo lái xe Sài Gòn?

    Trải qua nhiều kỳ phản ánh của chúng tôi về những dấu hiệu tiêu cực của Trung tâm đào tạo lái xe Sài Gòn. Cụ thể, việc công khai ban hành công văn “bao đậu” lý thuyết cho học viên với khẳng định thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, Phóng viên đã liên hệ với Sở GTVT...
Top