quản lý

  1. Hong Nhung

    Cần có cơ chế riêng trong quản lý doanh nghiệp

    Chỉ chiếm 0,33% số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, tuy nhiên số thuế nộp ngân sách của DN lớn đã chiếm 45,8% tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN). Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần thiết thành lập một đơn vị quản lý thuế (QLT) đối với các DN lớn với đầy đủ các chức năng. Ảnh minh họa...
  2. Hong Nhung

    Siết chặt việc quản lí đất đai, điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án 3 năm không triển khai tại Quảng Nam

    Theo chỉ thị số 19CT-UBND vừa ban hành của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường quản lý đất đai, lập lại trật tự xây dựng tại vùng Đông Nam của tỉnh này. Bao gồm, các dự án, công trình quá 3 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định pháp luật sẽ bị điều chỉnh hoặc hủy bỏ. Trao đổi với báo chí...
Top