phát hành

  1. Hong Nhung

    Chấm dứt phát hành thẻ từ ATM từ 31/3/2021

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo về việc sẽ dừng phát hành thẻ từ ATM từ ngày 31/3/2021 và thay thế bằng thẻ chip. Theo đó, Báo Công an nhân dân, cơ quan này bổ sung thời hạn bắt buộc các tổ chức phát hành thẻ ngân hàng mới phải là thẻ chip nội địa để các ngân hàng tích cực trong công...
Top