ồn ào

  1. Hong Nhung

    Hội bạn thân làm gì khi Hương Giang bị tẩy chay?

    Một đạo diễn nổi tiếng đã nhận định, Hương Giang là trường hợp duy nhất trong Vbiz khi bị tẩy chay lại không có ai lên tiếng giúp đỡ. Người ta đặt ra câu hỏi, hội bạn thân của nàng Hậu ở đâu trong khi cô dính vào những ồn ào gần đây? Đúng là khi gặp họa mới biết ai là bạn thật sự, Hương Giang...
Top