ở trọ

  1. Thiên Bình

    Chàng trai bỏ 30 triệu biến sân thượng thành phòng trọ cực chill

    Bỏ 30 triệu, chàng trai nâng cấp sân thượng thành phòng trọ cực chất. Cô chủ làm luôn kèo cho thuê trọn đời. Với nhiều người đang đi học hay đi làm xa nhà, phòng trọ là một nơi tạm bợ cho những nhu cầu cơ bản. Bởi vậy mà mỗi khi nhìn nơi ở thuê cũ kĩ, chật chội và bừa bộn, họ thường tặc lưỡi...
Top