nước sạch

  1. Thiên Bình

    Hàng ngàn công trình cấp nước sạch nông thôn bị lãng phí

    Báo chí thông tin, với khoảng trên dưới 5.000 công trình cấp nước sạch nông thôn đang hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động đã đang ảnh hưởng lớn đến khả năng cung ứng nước sạch cho người dân nông thôn, đồng thời gây lãng phí hàng ngàn tỷ đồng Ngân sách Nhà nước đã bỏ ra để đầu tư đối với...
Top