nghỉ dịch

  1. Hong Nhung

    Nhiều trường ĐH ở TP HCM cho sinh viên nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19

    Từ hôm nay, 2-12, nhiều trường ĐH cho sinh viên nghỉ học để phòng dịch bệnh Covid-19 sau khi TP HCM phát hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP HCM nghỉ học từ hôm nay Trường ĐH Công nghệ TP HCM đã có thông báo cho sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ nghỉ học từ...
Top