ngàn tỉ

  1. Hong Nhung

    TPHCM: 580 doanh nghiệp nợ thuế hàng ngàn tỉ đồng

    Các khoản thu từ đất và thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là lý do liên quan đến việc nợ thuế trên địa bàn TPHCM. Mới đây nhất, Cục Thuế TP. HCM vừa công bố danh sách doanh nghiệp (DN) nợ thuế đợt 2-2020 trên địa bàn. Theo đó, có 586 DN nợ thuế với tổng số tiền...
Top