mục tiêu

  1. Hong Nhung

    Chi cục hải quan CKQT Bờ Y: Thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành mục tiêu đã đề ra

    Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Nam cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng không nhỏ so với thế giới. Chính điều này đã làm ảnh hưởng đến tình hình xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y khi Lào thực hiện đóng cửa khẩu quốc tế để hạn chế lây lan dịch bệnh. Mặc dù vậy...
Top