lớp 1

  1. Hong Nhung

    Xử lý sai sót trong SGK lớp 1 cần khách quan, công bằng

    Đó là nhận định của ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Đây là thông tin được báo Pháp luật Việt Nam đăng tải. Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy. Việc áp dụng xã hội hóa sách giáo khoa (SGK) theo Nghị quyết 88 của Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Top