lật đổ

  1. Thiên Bình

    Lộ kế hoạch chống TQ “thay đổi trật tự thế giới” của chính quyền ông Trump

    Báo chí thông tin, Chính quyền sắp mãn nhiệm của ông Trump vừa tung bản tài liệu dài 74 trang, tiết lộ kế hoạch chống “tham vọng” thay đổi trật tự thế giới của Trung Quốc. Kế hoạch đối phó Trung Quốc chưa hoàn thành thì ông Trump đã phải rời nhiệm sở (ảnh: Axios) Tài liệu mật lần đầu tiên...
Top