lần đầu

  1. Hong Nhung

    Ninh Thuận lần đầu tiên thực hiện kỹ thuật thông tin can thiệp nhi

    Ngày 17/12, dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), ekip các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện thông tim can thiệp cho 3 ca bệnh nhi dưới 24 tháng tuổi bằng kỹ thuật đóng dù ống động mạch. Ekip thực hiện thực hiện thông tim can thiệp nhi bằng kỹ...
Top