hacker

  1. Hong Nhung

    Hàng triệu tài khoản Facebook người dùng Việt bị lộ “sạch sành sanh” trên diễn đàn quốc tế

    Thông tin bị lộ bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại cùng các dữ liệu cá nhân quan trọng khác. Trên diễn đàn R.Forum ngày 18/11, một tài khoản có nickname @ltianyi đã chia sẻ một tập tin chứa 1 triệu dòng lệnh, trong đó chứa hơn 100 triệu thông tin tài khoản Facebook của người dùng Việt Nam...
Top