giấy phép

  1. Hong Nhung

    Thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với 20 thuốc tại Việt Nam

    Cục Quản lý Dược vừa có Quyết định thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 20 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành, cụ thể: 1.Thuốc viên nén Telmotens (Telmisartan 80 mg), số đăng ký VN-19427-15. 2. Thuốc viên nén bao phim Co-Alvoprel (Irbesartan 150mg; Hydrochlorothiazid...
Top