giải thể

  1. Hong Nhung

    Giám đốc Công ty TNHH IBG Việt Nam: “Chúng tôi đã giải thể”

    Khẳng định với Báo Pháp luật Việt Nam liên quan đến những hoạt động vừa qua của ứng dụng IBG, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH IBG Việt Nam xác nhận: "Chúng tôi đã giải thể". Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH IBG Việt Nam trao đổi với báo chí, đơn vị sở hữu Ứng...
Top