evn

  1. Thiên Bình

    EVN được vinh danh là Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc Việt Nam 2020

    Trong “cuộc cách mạng” chuyển đổi số tại Việt Nam, EVN là một trong những đơn vị tiên phong hưởng ứng và thực hiện một cách mạnh mẽ, toàn diện. Qua đó đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng, góp phần xây dựng nền kinh tế số. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là sự kiện thường niên do...
Top