đơn kiện

  1. Hong Nhung

    Hàng trăm nghị sĩ Mỹ kêu gọi Tòa tối cao đảo ngược kết quả bầu cử 2020

    Hơn 100 thành viên Quốc hội Mỹ đã ký đơn ủng hộ đơn kiện của bang Texas yêu cầu Tòa án Tối cao nước này đảo ngược kết quả bầu cử ở 4 bang then chốt mà ông Joe Biden giành chiến thắng. Theo Đài Truyền hình WTVD, trong số hơn 100 nghị sĩ trên có 6 gương mặt Cộng Hòa đến từ Bắc Carolina, bao gồm...
Top