dạy dỗ

  1. Hong Nhung

    Cát Phượng có thể mở cuộc "thập tự chinh" đi khắp thế gian?

    Câu chuyện về Gymer Duy Nguyễn cùng những lời lẽ mang hàm ý xúc phạm gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài gần đây luôn là tâm điểm của cộng đồng mạng. "Cơn sóng" này càng dâng cao hơn khi những người nghệ sĩ lại trở thành "người trong cuộc" tham gia vào cuộc chiến. Một đội quân hùng hậu là đông đảo nghệ...
Top