cựu thứ trưởng bộ quốc phòng

  1. Hong Nhung

    Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng xin được cải tạo không giam giữ

    Bị tuyên 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kháng cáo xin được cải tạo không giam giữ hoặc hưởng án treo. Cựu thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến tại tòa. Ngày 12/10, báo chí thông tịn, TAQS Trung ương đưa bị cáo Đinh Ngọc Hệ...
Top