cuối tháng

  1. Hong Nhung

    1001 kiểu ăn mì tôm của các 'thánh lầy'

    Nấu mì tôm cuối tháng theo phong cách sinh viên: Nhìn thì ngon còn ăn vào 'chắc ngon'. Ai đã và đang là sinh viên thì chắc hẳn đều từng có khoảng thời gian cuối tháng "khủng hoảng" tài chính khi mà trong ví chỉ còn 50k để tiêu trong vài ngày, thậm chí là cả tuần. Khi ấy để có thể "duy trì sự...
Top