cơ chế riêng

  1. Hong Nhung

    Cần có cơ chế riêng trong quản lý doanh nghiệp

    Chỉ chiếm 0,33% số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, tuy nhiên số thuế nộp ngân sách của DN lớn đã chiếm 45,8% tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN). Nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam cần thiết thành lập một đơn vị quản lý thuế (QLT) đối với các DN lớn với đầy đủ các chức năng. Ảnh minh họa...
Top