cơ cấu

  1. Hong Nhung

    Ngành du lịch thất thu khoảng 23 tỷ USD

    Báo chí thông tin, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa tổ chức hội nghị về cơ cấu lại thị trường khách du lịch trong bối cảnh du lịch thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Thời gian vừa qua, du lịch Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng cả về lượng khách và tổng thu từ du lịch...
Top