chi phí

  1. Hong Nhung

    Tiền đã cạn, làm thế nào để duy trì ổn định như chưa hề có cuộc chia ly?

    Sau 13 năm duy trì, Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly (NCHCCCL) tiếp tục thông báo “cạn tiền” dù từng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Nguyên văn từ trang Như chưa hề có cuộc chia ly: Thưa cộng đồng, hôm nay chúng tôi công bố tình trạng tài chính của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly...
Top