ca covid

  1. Hong Nhung

    Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM có trường hợp liên quan đến BN 1342

    Chiều ngày 2/12, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết, trường hợp F1 tiếp xúc gần với BN 1342, mắc Covid-19 là giảng viên khoa Ngoại ngữ, có giảng dạy các lớp D01, D05, D04, D07. Trước sự việc này, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho các sinh viên có theo học các lớp do giảng viên này dạy từ ngày...
Top