bão

  1. Hong Nhung

    Ứng phó bão số 9: Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 20h hôm nay

    Nhằm tránh thiệt hại về người và tài sản do ảnh hưởng của bão số 9, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 20h ngày 27/10 cho đến khi có thông báo mới. Sáng 27/10, UBND TP. Đà Nẵng ra văn bản chỉ đạo về việc chủ động ứng phó và khắc phụ hậu quả của bão số 9. Theo đó, UBND TP...
Top