bằng thật học giả

  1. Hong Nhung

    Đường dây "bằng thật học giả": Mạo danh hay liên kết ngầm?

    "Bằng thật học giả" là câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết trong nền giáo dục. Trong khi một số trường phủ nhận việc đào tạo “bằng thật học giả” thì Hiệu phó một trường cao đẳng lại chia sẻ tình trạng này đã tồn tại nhiều năm nay. Vậy đâu mới thực sự đúng? Khó khăn trong quản lý? Sau khi Báo...
Top