89 tuổi

  1. Hong Nhung

    Cụ bà vào Sài Gòn xin cơm từ thiện, chia sẻ "con cái bỏ rơi"

    Cụ bà cho biết, cụ bị con cái ở quê bỏ rơi, không có ai nuôi nên cụ đành theo xe khách vào Sài Gòn bởi nghe thấy người ta nói trong này phát cơm từ thiện nhiều. Cha mẹ luôn hy sinh tất những điều tuyệt vời nhất để con cái được hạnh phúc, cuối đời chỉ mong nhận lại 1 chút yêu thương, chăm sóc...
Top